Ontwikkeling van
productie processen

Bent u op zoek naar een slagvaardig en flexibel bedrijf dat complete installaties
kan ontwerpen en opleveren voor de feed- en de circulaire industrie? Milling Projects
stopt 20 jaar praktijkervaring in elk project, met advies, engineering en realisatie.

De circulaire industrie gaat steeds verder in de herwaardering van reststromen zoals houtsnippers, landbouwafval en voedselresten. Deze reststromen worden gebruikt als grondstof voor de productie van energie, mestproducten en voedingsstoffen. Denk hierbij aan de verwerking van mest tot groen gas voor huishoudens. Zelfs de afvalstromen die daar uit vrijkomen, bieden weer een grondstof voor nieuwe bemesting van tuin en plant.

Milling Projects is vanuit de feedindustrie steeds vaker gevraagd voor projectkennis in de biomassa en circulaire industrie. De sectoren hebben tal van raakvlakken. Vanuit onze kennis en ervaring geven we advies bij investeringstrajecten, optimalisaties, ontwerpen en zorgen we voor turn-key realisatie..

Om als voerleverancier flexibel te kunnen blijven naar klanten, zijn aanpassingen en specialisaties in de productieprocessen vaak noodzakelijk. Milling Projects geeft advies bij investeringstrajecten, optimalisaties, ontwerpen en kan ook zorg dragen voor de realisatie.

De Feed industrie ofwel mengvoederindustrie is met name werkzaam in de agrarische sector en is daarmee voor een groot deel afhankelijk van het landelijk en ook Europees beleid. Veranderingen in de wetgeving hebben vaak gevolgen voor de productiefaciliteiten, waardoor schaalverkleining, samenvoegen, optimalisaties en aanpassingen aan de installaties aan de orde van de dag zijn.  

Meer weten over Milling Projects?

Milling Projects is een uniek bedrijf in de droge procesindustrie.
In overleg met de opdrachtgever zoeken we altijd naar de meest complete oplossing. Of het nu gaat om nieuwbouw, een verbouwing in de bestaande installatie of vervanging. Door de jarenlange ervaring en pragmatische aanpak is een kordate en snelle aanpak mogelijk. We vertellen u graag meer over onze manier van werken. Neem gerust contact met ons op.

Kennis & ervaring voor
een passend eindresultaat